W Zespole Szkół w Myszyńcu działa Szkolne Koło PCK, którego opiekunem jest Ewa Zyśk.
Członkowie koła realizują następujące zadania:
- pomagają potrzebującym uczniom w nauce
- promują idee humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi
- działają na rzecz bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci
i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedwypadkowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
Szkolne Koło PCK realizuje następujące programy profilaktyczne:
1. Problem z głowy czyli co zrobić, aby nie zarazić się wszawicą
2. Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami
3. Znajdź właściwe rozwiązanie
4. Nie pal przy mnie, proszę
5. Trzymaj formę
Członkowie koła corocznie biorą udział w rejonowych olimpiadach: Zdrowy Styl Życia i Pierwsza Pomoc organizowanych przez Oddział Rejonowy w Ostrołęce.

W świetlicy uczymy się udzielania pierwszej pomocy

Członkowie szkolnego koła PCK i Klubu Wiewiórka wystąpili w przedstawieniu ,, Dbam o zdrowie'' dla klasy 0.