Dziewczęta z klasy IV wzięły udział w zawodach trójboju L.A. Na szczeblu gminy zajęły miejsce I a na zawodach powiatowych miejsce II
Skład drużyny:
1.Oliwia Ropiak
2. Julia Czajkowska
3.Wiktoria Świtaj
4. Aleksandra Dzierlatka
5. Kinga Dziczek
6.Agata Domian

 Dziewczęta z klas V i VI wzięły udział w czwórboju L.A. na etapie gminnym zdobyły I miejsce,
na szczeblu powiatowym miejsce II, a na międzypowiatowym miejsce VI
Skład drużyny:
1.Judyta Reymontowska
2.Aleksandra Czajkowska
3.Amelia Lemańska
4.Natalia Powichrowska
5.Izabella Stefańska- gmina i powiat
6.Patrycja Toczek
7.Edyta Drząszcz -międzypowiat