Spotkanie z twórcami ludowymi w Zespole Szkół w Myszyńcu, w dniu 24.03.2015r.

W naszej szkole ważną rolę odgrywa edukacja regionalna, której celem jest zachowanie tradycji i zaszczepianie w młodym pokoleniu miłości do folkloru. Czynne uczestnictwo w uroczystościach świątecznych czy poznawanie pięknych zwyczajów ludowych to jedne z form ich kultywowania wśród społeczności szkolnej.

Przed Wielkanocą, najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim w naszym kraju, gościliśmy w szkole twórczynie ludowe: Zofię Charamut, Stefanię Dąbkowską i Michalinę Dębowską. Wszystkie trzy pochodzą z miejscowości Wolkowe i od wielu lat współpracują ze szkołą. Panie opowiadały dzieciom o dawnych zwyczajach związanych ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Jedną z tych tradycji jest wykonanie dużych i strojnych palm. Taką palmę stanowił pręt leszczyny lub młodej sosny ozdobiony kwiatami i wstążkami z bibuły oraz roślinnością leśną lub bibułową trawą. Twórczynie ludowe podczas spotkania, które miało charakter warsztatowy, pokazały uczniom, jak przygotować elementy do palmy, a zwłaszcza zwracały uwagę na różne sposoby wykonania kwiatów. Dzieci z klas O-III i klasy VIB z wielkim zaangażowaniem przy pomocy twórczyń i p.D.Gnozy, która była organizatorem tego spotkania, wykonały palmę kurpiowską o długości 3,20 na konkurs do Łysych, który odbywa się zawsze przed Niedzielą Palmową. Ciężka praca uczniów została nagrodzona, ponieważ palma przez nich wykonana zajęła III miejsce w tak prestiżowym konkursie. Do Łysych zostały zawiezione jeszcze 2 palmy wykonane przez uczniów gimnazjum i dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Myszyńcu z którego uczniowie również chodzą do naszej szkoły. Otrzymały tylko nagrodę za udział.

Na spotkaniu z twórczyniami zaprezentowane zostały także świąteczne elementy dekoracyjne min. pisanki wykonane różnymi technikami, stroiki, koszyczki itp.