Dnia 16 września 2010 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Samorządu Szkolnego.
W jego skład weszli następujący uczniowie:

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Stefan Bałdyga
2. Olga Samsel
3. Sylwia kabacik

GIMNAZJUM

1. Zuzanna Lis
2. Klaudia Borkowska
3. Angelika Zyśk

Członkowie Samorządu Uczniowskiego wybrali spośród siebie prezydium:

Przewodnicząca: Ewelina Chojnowska
Zastępca: Arleta Pawelczyk
Skarbnik: Zuzanna Lis
Sekretarze: Alicja Weydmann i Kinga Archacka

Dnia 20 września 2010 roku odbyło się zaprzysiężenie nowych członków Samorządu Uczniowskiego.
Złożyli oni uroczystą przysięgę, którą przyjął pan dyrektor Mirosław Aptacy.


Poczet sztandarowyŚlubowanie

Trójki klasoweNowo wybrani kandydaci podpisują tekst przysięgi

Pan dyrektor Mirosław Aptacty