JUBILEUSZ 2011

upłynął pod hasłem:

,,RADOŚĆ PRZEŻYTYCH CHWIL NIECH BĘDZIE SIŁĄ W PRZYSZŁOŚCI”

Uroczystość ,,Święta JUBILATA” odbyła się w myszynieckiej szkole
w dniu 28.01.2011 roku w godzinach popołudniowych. Jubilatami byli:
·       Pani Grażyna Barbara Waśniewska – 30 lecie pracy pedagogicznej,
·       Pani Anna Aptacy – 25 lecie pracy pedagogicznej,
·       Pani Elżbieta Gajk – 25 lecie pracy pedagogicznej,
·       Pani Barbara Jachimczyk – 25 lecie pracy pedagogicznej.

W tym wyjątkowym, niezwykłym dniu, wiele ciepłych słów skierowali do nich koleżanki i koledzy nauczyciele, pracownicy szkoły, a także uczniowie – w tym również najmłodsi. Między innymi wypowiedziane zostały słowa:

,, W przeszłości niczego nie jesteśmy w stanie zmienić, ale przyszłość

 jest w naszych rękach i od nas zależy jaki będzie miała kształt”.

Uczniowie wyrażając swoją wdzięczność za trud pracy pedagogicznej i wychowawczej powiedzieli, że to właśnie m.in. ONI – ZACNI JUBILACI nie tylko przekazywali im ogromną wiedzę, lecz także poprzez oddziaływania wychowawcze pozwolili im prawdziwie człowiekiem się stawać. Swoją wdzięczność wyrazili szczerymi, z głębi serca płynącymi życzeniami, wierszem i piosenką.

Ci najmłodsi, pełni szczerości i oddania – klasa ,,0” b powiedzieli wierszyki, zaśpiewali piosenki i wykonali taniec - ,,Krakowiaczek”.

Uczniowie klas I a i III b prezentacją poezji i piosenek specjalnie przygotowanych na tę okoliczność uświetnili ową uroczystość. Czyli słowem, gestem i piosenką oddali to, co w nich najlepsze.

Starsi uczniowie klas: VI b, oraz I a i I b gimnazjum przedstawili krótkie obrazki z życia szkoły poprzez pokazy humorystycznych scenek lekcji: języka polskiego, przyrody, plastyki i geografii. Bardzo miłym akcentem były życzenia płynące z głębi uczniowskich serc, recytacja pięknych, poetyckich wierszy, a także piosenki w formie koncertu życzeń dla każdej JUBILATKI.

Niezwykle miłym zaskoczeniem była obecność byłych wychowanków p. Barbary Jachimczyk, którzy wręczając kosz pełen kwiatów potwierdzili swoją wdzięczność i pamięć za to wszystko co zostało im tu dane. Oczywiście kwiaty były dla każdej z Pań, bo jakże by inaczej w tak pięknym i cudownym dniu.

Opracowała:
Bogumiła Iwańska