Myszyniec, dnia 24.06.2015 r.

 

 

TERMINARZ EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Szkoła podstawowa:

24.08.2014 r. (poniedziałek) godz. 1000 – historia

25.08.2015 r.  (wtorek)  godz. 1000 - matematyka

Gimnazjum:

24.08.2014 r.  (poniedziałek) godz. 1000- język polski, historia, wiedza         

o społeczeństwie,

25.08.2014 r. (wtorek)      godz. 1000   -  j. angielski, j. niemiecki,matematyka,

26.08.2014 r.(środa)  godz. 1000– geografia, biologia

27.08.2014 r. (czwartek)  godz.1000  – fizyka.

Zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Myszyńcu inaugurujące rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 27.08.b.r. (czwartek) o godz. 1430w stołówce szkolnej.