Sprzątanie świata 2011

Hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata - Polska" brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je".


Nie traktujmy lasów przedmiotowo – weźmy pod uwagę, że są to miejsca tętniące życiem. Zachowując czystość w lesie, ograniczając ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagrożenie – dbamy o to, aby zachować naturalne warunki środowiskowe, zapewniające trwałość drzewostanów i ograniczające występowanie niebezpiecznych sytuacji (np. pożary).

Już 18-sty raz „Sprzątanie Świata” ma miejsce w Polsce!

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji sprzątania świata.

16 września  2011 r.( piątek)  po trzech godzinach lekcyjnych

uczestniczyli w akcji „ Sprzątanie Świata”

Nauczanie zintegrowane

– klasy II a, III a, III b, III c ( teren wokół szkoły – śmieci  przy wjeździe na posesję szkoły)

Gimnazjum

Klasa I b- od stacji benzynowej w kierunku Pełt ( śmieci przy drodze po prawej stronie)- 15 września 2011 r. w czwartek po 5 lekcji,

Klasa II a- od ulicy Poległych do pomnika  (śmieci przy drodze i przy pomniku),

Klasa II d-  od ulicy Bema w kierunku Zdunka ( śmieci – koniec Wydmus),

Klasa II e – od starej apteki w kierunku Drężka ( śmieci przy tablicy Myszyniec),

Klasa II b-  od szkoły w kierunku Starego Myszyńca ( górki) do starej oczyszczalni – śmieci przy drodze.

W akcji „Sprzątanie Świata” wzięło udział 164 uczniów:

         Szkoła podstawowa- 78 uczniów

         Gimnazjum              - 88 uczniów

         Zebrano 38 worków  śmieci.