Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu