INFORMACJA O OBCHODACH 20. ROCZNICY NADANIA SZKOLE  W MYSZYŃCU

IMIENIA  KAZIMIERZA STEFANOWICZA

       W dniu 8 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Myszyńcu miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Była nią 20. rocznica nadania szkole im. Kazimierza Stefanowicza. Obchody rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez księdza proboszcza Zbigniewa Jaroszewskiego.
Następnie dyrektor Zespołu Szkól w Myszyńcu pan Mirosław Aptacy jako gospodarz powitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli, m.in. :
 
1.      Pani Teresę Pajka–  zastępca dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie
2.      Pan Marian Grzegorczyk – starszy wizytator Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie
3.      Pan Bogdan Glinka – burmistrz Myszyńca
4.      Pan Sławomir Kamiński - sekretarz Gminy Myszyniec
5.      Ksiądz Proboszcz  Zbigniew Jaroszewski wraz z księżmi: Stanisławem Łapińskim, Wojciechem Choińskim, Łukaszem Polkowskim
6.      Państwo Stanisława i Barbara Stefanowicz
7.      Pan Edward Mierzejewski – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Okręg  w Ostrołęce oraz Stanisław Topa, Stefan Czyż, Władysław Ścibek, Stefan Czajkowski, Edward Zalewski
8.      Pan Andrzej  Głuszek – nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec
9.      Pan Wacław Rudzik  - firma RUMET
         Państwo Stefania i Jan Prusaczyk
         Pani Elżbieta Błaszczak – Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z członkami prezydium       
         Kierownictwo instytucji współpracujących ze szkołą
         Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
         Nauczyciele emeryci
         Przedstawiciele mediów
         Nauczyciele, pracownicy  administracyjno-obsługowi i uczniowie Zespołu Szkół w Myszyńcu 
       W dalszej kolejności towarzysze broni Kazimierza Stefanowicza ps. „As” wraz  z synem patrona odsłonili pamiątkową tablicę przed szkołą.
Po powrocie do sali gimnastycznej wszyscy uczestniczyli w dalszej części uroczystości, którą uczniowie rozpoczęli polonezem, tańcem, który stanowi wprowadzenie do wszystkim bardzo ważnych wydarzeń, jakim niewątpliwie była 20. rocznica nadania szkole imienia.
Syn patrona oraz pan Mirosław Aptacy dyrektor Zespołu Szkół w Myszyńcu wręczyli uczniom nagrody za udział w  konkursach, których tematem był patron szkoły: plastycznym - zorganizowanym przez panią Barbarę Jachimczyk, literackim oraz poetyckim na wiersz o Kazimierzu Stefanowiczu – przeprowadzonymi przez nauczycieli języka polskiego gimnazjum. Medale i puchary otrzymali również chłopcy ze szkoły podstawowej za I miejsce  w powiatowych i międzypowiatowych rozgrywkach Halowej Piłki Nożnej z awansem do szczebla Mazowsza.
       W części artystycznej uczniowie w wierszach i piosenkach oddali szacunek patronowi Kazimierzowi Stefanowiczowi. Nie omieszkali zaprezentować umiejętności w tańcach towarzyskich jak i kurpiowskich. Pokazali, że w szkole takiego patrona wiele się nauczyli  i wciąż uczą.
Dla wszystkich, zarówno nauczycieli jak i uczniów, dzień obchodów rocznicowych będzie pamiętnym wydarzeniem w życiu.
 
                                                                                              Opracowała: Elżbieta Gajk
                                                                                              Zdjęcia: Pan Jacek Sokołowski
GALERIA