Święto Ziemi 2009

 

    Obchody "Dnia Ziemi" stały się tradycją w Szkole Podstawowej w Myszyńcu i trwały nie tylko jeden dzień. Uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców podjęli się realizacji przydzielonych zadań i przygotowali się do konkursów.
Społeczność uczniowska zaangażowała się w działania:
 
W ramach obchodów zorganizowano:
1. Konkurs plastyczny dla klas I-III pod hasłem "Chrońmy nasz wspólny dom - Ziemię"
Konkurs odbył się w trzech kategoriach:
- uczniowie klas I;
- uczniowie klas II;
- uczniowie klas III
Prace wykonane były dowolna techniką. Zwycięzcami konkursu są następujący uczniowie:
 
Kategoria pierewsza
I miejsce - Aleksandra Tabaka
II miejsce - Wiktoria Abramczyk
III miejsce - Sylwia Domian
Kategoria druga
I miejsce - Aleksandra Domian
II miejsce - Aleksandra Duszak
III miejsce - Kacper Suchecki
Kategoria trzecia
I miejsce - Martyna Gałązka
II miejsce - Norbert Kulesik
III miejsce - Aneta Grzeszczyk
 
Dnia 22 kwietnia odbył się także "Sprawdzian wiedzy o lesie i jego mieszkańcach" dla uczniów klas piątych, w którym wzięło udział 9 ucziów.
 
Wyniki konkursu:
 
I miejsce - Paulina Piórkowska
II miejsce ex aequo - Patrycja Wieczorek i Katarzyna Gałązka
III miejsce - Szymon Cieślak
 
Konkurs muzyczny na piosenkę ekologiczną został zorganizowany dla uczniów klas IV-VI.
Zwycięzcami są:
I miejsce - Łukasz Pieńkosz
II miejsce - Maria Dziczek
III miejsce - Adrianna Turek
 
Zorganizowano również sprzątanie otoczenia szkoły, w które zaangażowali się uczniowei klas: IVa, IVc, Vb, Vc, VIa
 
Podsumowaniem Święta Ziemi było wykonanie gazetki ściennej o tematyce ekologicznej.
Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursów wręczono na akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obchody Dnia Ziemi w szkole Podstawowej przygotowali:
Grażyna Barbara Waśniewska
Krzysztof Kozon
Barbara Balcerczyk
Barbara Jachimczyk

 

 

Dziś jest:
Webmaster: K. Kozon