,, Wielkanoc na Kurpiach”

             Dnia 23.03.2012r. w Zespole Szkół  w Myszyńcu  odbyło się kolejne spotkanie  dzieci z klas 0-III  z twórcami ludowymi. Gościliśmy panie: Zofię Charamut , Zofię Warych, Irenę Zyśk  i Marzenę Geryk. Wszystkie panie pięknie śpiewają pieśni kurpiowskie, haftują,  wykonują  kwiaty z bibuły.

    Ciągłość tradycji i zaszczepianie w młodym pokoleniu miłości do folkloru jest głównym celem edukacji regionalnej w naszej szkole, która jest realizowana na różnych etapach nauczania. Ożywienie zanikających elementów kultury ludowej takich jak: gwara, zwyczaje, obrzędy, taniec, muzyka, pieśni oraz rękodzieło cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Stąd pomysł organizowania cyklicznych spotkań z twórcami, które  dają możliwość młodemu odbiorcy zetknięcia się z prawdziwym, autentycznym folklorem.

   W zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży organizowane są również w kąciku regionalnym  w naszej szkole  różne wystawy tematyczne m.in.:

·     ,, Pszczelarstwo – najstarsze zajęcie Kurpiów”

·     ,, Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”

·     ,, Kiszenie kapusty”

·     ,, Żniwa na wsi”

·     ,, Prace wiosenne w polu – wystawa narzędzi”

·     ,, Wielkanoc na Kurpiach”.

 

                Pod takim właśnie hasłem odbyło się ostatnie spotkanie z twórcami ludowymi połączone z praktycznymi pokazami warsztatu artystycznego – wykonanie wspólnej    palmy wielkanocnej. Uczniowie pod czujnym okiem twórców wykonywali kwiaty z bibuły i trawkę do palmy. Nie było to łatwe zadanie, ale po  ciężkiej, 4-ro godzinnej pracy powstała piękna palma o wysokości   3,5 metra , którą  następnie zgłoszono do konkursu organizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Przyznano jej I miejsce i dodatkowo zaprezentowano podczas procesji Niedzieli Palmowej w Myszyńcu. Spośród wszystkich palm nasza była naji  i najpiękniejsza .

  Na zakończenie warsztatów uczestnicy podziękowali twórcom wręczając im dyplomy i wielkanocne stroiki .

Spotkanie to zakończono wspólnym zdjęciem.