Międzypowiatowy   konkurs ekologiczny „Zielono Mi”

 

W dniu 25 listopada 2009 r. uczennice z klas :   VI b- Joanna Skwiot 

i VI c- Klaudia Zawrotna  brały udział  w IV edycji  Międzypowiatowego     konkursu ekologicznego „Zielono Mi” pod hasłem „ Mądrze korzystajmy z zasobów przyrody”   w kategorii „ Junior” w Zespole Szkół Powiatowych

 w  Kadzidle.

Dziewczynki wykazały się ogromną wiedzą z zakresu ekologii  i przyrody i zajęły wysokie miejsca :

III miejsce - Joanna Skwiot,

V miejsce -  Klaudia Zawrotna.

Ponadto każda szkoła otrzymała drzewko do posadzenia wokół szkoły.

                                                                                                                                                                  

                                                                                      Opiekunowie:

                                                                Grażyna Waśniewska

                                                                Barbara Balcerczyk