ŚWIĘTO ZIEMI

      Podczas obchodów DNIA ZIEMI uczniowie Szkoły Podstawowej w Myszyńcu uczestniczyli w różnych pracach i konkursach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka w następstwie rozwoju cywilizacyjnego.

22 kwietnia 2010 r. uczniowie klas IV-VI obchodzili Dzień Ziemi uczestnicząc w konkursach:  Klasy IV w konkursie przyrodniczym „ Żyj w przyjaźni z naturą” , w którym wzięło udział 10 uczniów .Natomiast uczniowie z klas V- VI wzięli udział w konkursie wiedzy ekologicznej( 15 uczniów).

Zwycięzcami konkursu „ Żyj w przyjaźni z naturą” zostali:

I miejsce                   Oliwia Klimek-  IV b
II miejsce  ex aequo Sebastian Ruszczyk-   IV a
                                        Sylwia  Kabacik   - IV b
                                        Stefan   Bałdyga  -  IV a
      III miejsce                 Bartosz Tański  -    IV c

   

W konkursie wiedzy ekologicznej nagrodzeni zostali:

         I miejsce   Kornelia  Kuciewska  - Vb
         II miejsce  Katarzyna Gałązka    - VI a
         III miejsce  Joanna Skwiot          - VI b

Uczniowie nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

W ramach obchodów Święta Ziemi  uczniowie z klas:  IV a i IV c  sprzątali teren wokół szkoły.

       Uczniowie z klasy III b nauczania zintegrowanego  wykorzystali surowce wtórne do wykonania robotów, a także pomysłowych pojemników na śmieci z uwzględnieniem ich selekcji. W tym celu wykorzystali : kartony, gazety, kapsle plastikowe, butelki, kubeczki, różnego rodzaju opakowania po środkach czystości. Wykonane prace trafiły na wystawę.

  

Na górnym korytarzu wykonano gazetkę ścienną o tematyce ekologicznej.

Dnia 16.04.10r. odbyło się spotkanie uczniów klasy VI b i klas I gimnazjum

 z panem leśnikiem. Tematyka spotkania dotyczyła treści omawianych na lekcjach  biologii i przyrody – Rola lasów w ochronie przyrody .

Następnie uczniowie klas VI b, I b i I e gimnazjum przystąpili do działań praktycznych. Dnia 21 kwietnia 2010 roku udali się do lasu w celu posiania szyszek sosen. Rozwój siewek będą obserwować i  pielęgnować przez okres swojego pobytu w gimnazjum.

W ramach obchodów Święta Ziemi w Gimnazjum zorganizowano:

1. Konkurs techniczny dla uczniów kl. I i II „Powtórne wykorzystanie odpadów” – wystawka prac na korytarzu szkolnym.

   

2. Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I i II „Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego”

I miejsce – Kinga Drężek kl. IIe
II miejsce – Sandra Zapadka kl. IIa
III miejsce – Sylwia Kurowska kl. IIb
3. Konkurs chemiczny z elementami ekologii dla uczniów kl. II w dniu 16.04.2010r.
I miejsce – Tańska Anna kl. IIa i Kinga Drężek kl. IIe
II miejsce – Sylwia Kozłowska kl. IIe
 
4. Uczniowie kl. Ib, Id, IIId w dniu 24.04.2010r. brali udział w „Sprzątaniu Świata” – akcji organizowanej przez Koło PZW w Ostrołęce. Oczyszczono brzegi i teren leśny wokół Zbiornika Wykrot w godz. 1030-1430 wraz z wychowawcami: I. Olender, D. Krajza,
M. Śubecka

Od kilku lat w naszej szkole trwa zbiórka zużytych baterii. Przyłączyliśmy się do akcji prowadzonej przez Organizację Odzysku REBA. Jej celem jest zarówno zebranie jak największej masy baterii, które jako odpady niebezpieczne dla środowiska nie powinny trafić na wysypiska śmieci, jak i podwyższenie świadomości ekologicznej naszej młodzieży oraz wytworzenie nawyku oddzielnego gromadzenia zużytych baterii, po to, aby oddać je następnie do recyklingu.