PROFILAKTYKA

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Zagrożenia i działania profilaktyczne

1. Internet to nie wszystko

2. Pigułka 1

3. Profilaktyka dla nauczycieli i rodziców

4. Rób co kochasz Arcadio 1

5.Spotkanie z policjantem1

6. Warsztaty profilaktyczne1